สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขานิมิตใหม่ คลองสามวา

ผลงานงานปรับปรุงภาพลักษณ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขานิมิตใหม่ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร