โครงการปรับปรุงคอร์ทแบดมินตัน หน่วยงานสวัสดิการโรงพยาบาลศรีธัญญา

โครงการปรับปรุงคอร์ทแบดมินตัน หน่วยงานสวัสดิการโรงพยาบาลศรีธัญญา

เลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลในตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี