โครงการจ้างปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สน.ปตท.เกียรติชัยวัฒนาออยส์

ครงการจ้างปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน สน.ปตท.เกียรติชัยวัฒนาออยส์