โครงการจ้างปรับปรุงสถานีบริกาารน้ำมัน ปตท.สาขาเมืองขอนแก่น

โครงการจ้างปรับปรุงสถานีบริกาารน้ำมัน ปตท.สาขาเมืองขอนแก่น

ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น