โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้าง สน.PTT Station สาขามาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

โครงการงานจ้างเหมาก่อสร้าง สน.PTT Station สาขามาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง