โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ Museum (โอสถสภา อยุธยา)

โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ Museum(โอสถสภา อยุธยา) บริษัท โอสถสภา จำกัด

ที่อยู่ 48/2 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา