หลังคากองวิศวกรรม และออกแบบ โอสถสภา ( หัวหมาก )

ผลงานการก่อสร้างหลังคากองวิศวกรรม และออกแบบ โอสถสภา ( หัวหมาก ) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร